Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 14 - Εκδηλώσεις Ιδρύματος Βυζ. & Παραδ. Μουσικής
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.02.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 13 - Επιτελεσθέν Φιλανθρωπικό Έργο 2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.02.2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5-2-2020 - Ιερατική Σύναξη ΙΗ, ΙΘ, Κ, ΚΑ, Αρχ. Περιφερειών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.02.2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5-2-2020 - Ιερατική Σύναξη Ι, ΙΑ, ΙΒ, Αρχ. Περιφερειών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.02.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 11 - Παροχή στοιχείων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.02.2020