Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 54 - Περί της Αποδόσεως της Εορτής του Πάσχα
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.05.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 53 - Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.05.2020
,
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 52 - Εγγραφή σε Σχολεία Εκκλ. Εκπαίδευσης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.05.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 51 - Εκδηλώσεις μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.05.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 50 - Αντί Θείου Κηρύγματος
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15.05.2020