Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 80 - Διαβίβαση Εγγράφων (Κ.Υ.Α.)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.08.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 79 - Επιστολή Σεβασμ. Μητροπολίτου Ν. Σμύρνης κ. Συμεών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.08.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 78 - Αγιοκατατάξεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.08.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 77 - Διαβίβαση Εγκυκλίου Ι.Σ. 1471
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.08.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 75 - Έγγραφο Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.07.2020