Κοίμησις Θεοτόκου Κυνοσάργους

Σωστράτου 19,
117 43 Αθήνα
Τηλ.: 210.9236.428

Εφημέριοι

Ροδόπουλος Κάλλιστος (ΠΕ)

Σταυρακαρίδης Ἐλευθέριος (ΠΕ)

Μάρκου Άγγελος (ΠΕ)

Σανιδάς Λεωνίδας (ΠΕ)

Διαμαντόπουλος Φώτιος (ΠΕ)

Χριστόπουλος Γαβριήλ* (ΤΕ)

Λαδάς Νικόλαος* (ΠΕ)

Μανωλάς Χρήστος* (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)