Νέα Ημερομηνία της Τακτικής Συνεδρίας του Μητροπολιτικού Συνεδρίου

Για να δείτε την νέα ημερομηνία της Τακτικής Συνεδρίας του Μητροπολιτικού Συνεδρίου πατείστε εδώ.