Δεύτερη συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Οκτώβριο

Δεύτερη συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Οκτώβριο