Δράση των ATENISTAS

Δράση των ATENISTAS

Τήν Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, ἀπό τίς 11.00 π.μ. ἕως καί τίς 15.00 μ.μ., ἡ ὁμάδα πολιτῶν-atenistas», στό πλαίσιο τῶν δράσεών της μέ τίτλο open walk athens-Ἀθέατη Ἀθήνα 2, προσκαλεῖ τούς κατοίκους τῶν Ἀθηνῶν νά ἐπισκεφθοῦν τά κάτωθι Ἱερά Παρεκκλήσια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν:

Ἅγιος Δημήτριος Πλάκας (ὁδ. Ἐπιμενίδου 5 - Μνημεῖο Λυσικράτους).

Ἁγία Ἐλεοῦσα (Ἁγ. Ἐλεούσης 4 - Κτίριο Βιβλιοθήκης Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, πρ. Κακουργιοδικεῖο Ἀθηνῶν).

Ἁγία Εἰρήνη «Ρηνάκι» Πλάκας (ὁδ. Ναυάρχου Νικοδήμου 28 - αὔλειος χῶρος Γραφείων Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν).

Ἡ ἀνωτέρω δρᾶσις  εἶναι δωρεάν καί ἔχει σκοπό νά ἀναδείξει τά μνημεῖα τῆς πόλης μας καί τήν ἱστορική περίοδο πού ἀντιπροσωπεύουν.

Οἱ ἐπισκέπτες θά λάβουν τόν σχετικό ὁδηγό ἀπό τό σημεῖο ἐνάρξεως τοῦ περιπάτου καί θά χαράξουν ἐλεύθερα τήν πορεία τῶν ἐπισκέψεών τους.

Στά σημεῖα ἐπισκέψεως θά ὑπάρχει ὑπεύθυνος ἐκ μέρους τῆς ὁμάδος «atenistas».

Γιά λεπτομέρειες μπορεῖτε νά ἐπισκεφθεῖτε τήν ἱστοσελίδα: www.atenistas.org.