Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη της Αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στο Χολαργό

Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη της Αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στο Χολαργό

Τήν Παρασκευή 24 Νοεμβρίου θά τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν μας Ἱερά Ἀγρυπνία ἀπό 20:00 ἕως 1:00 ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης

Έκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.