Αγρυπνία επί τη μνήμῃ του εν Αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος

Αγρυπνία επί τη μνήμῃ του εν Αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος

Αγρυπνία επί τη μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος.