Ιερά Αγρυπνία επι τη μνήμη του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου

Ιερά Αγρυπνία επι τη μνήμη του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου

Τήν Τετάρτη 16 Ἰανουαρίου θά τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν μας ἀπό 20:00 ἕως 1:00 Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ μνήμῃτοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.