Ιερά Αγρυπνία του Αγίου Ένδοξου Απόστολου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου

Ιερά Αγρυπνία του Αγίου Ένδοξου Απόστολου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου