Δ´ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αγ. Αικατερίνη Πετραλώνων

Αγ. Αικατερίνη Πετραλώνων

Κειριάδων και Αιγηίδων,
118 53 Αθήνα
Τηλ.: 210.3463.446
FAX: 210.3458.133

 

Εφημέριοι

Πολυχρονόπουλος Ζαφείριος (ΠΕ)

Ροδίτης Σταμάτιος  (ΤΕ)

Σαγάνης Γεώργιος* (ΤΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)