Η´ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ζωοδόχος Πηγή Κάτω Πατησίων

 Ζωοδόχος Πηγή Κάτω Πατησίων

Ζαχ. Παπαντωνίου 65,
111 45 Αθήνα
Τηλ.: 210.8313.403 / Εφημεριου: 6985924405

Εφημέριοι

Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος* (ΠΕ)

Καραδήμας Φώτιος (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

 

Ιστοσελίδα: www.zoodochos.gr

E-mails: contact@zoodochos.gr και zoodoxos@hotmail.gr 

Ευαγγελιστής Λουκάς Πατησίων

 Ευαγγελιστής Λουκάς Πατησίων

Πατησίων 287,
111 44 Αθήνα
Τηλ.: 210.2281.778, 210.2016.826
FAX: 210.2281.665, 210.2230.918

Εφημέριοι

Ματθαίος Μάξιμος (ΠΕ)

Γρύλλης Θεολόγος (ΠΕ)

Διαμαντάκης Γεώργιος (ΠΕ)

Κατσαρής Ηλίας (ΠΕ)

Βλάχος Χρήστος* (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Άγ. Ελευθέριος Οδού Αχαρνών

Άγ. Ελευθέριος Οδού Αχαρνών

Αχαρνών 382,
111 43 Αθήνα
Τηλ.: 210.2281.754 FAX: 210.8650.274

Εφημέριοι

Χριστοδούλου Θεμιστοκλής (ΠΕ)

Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος (ΠΕ)

Καλπούζος Γεώργιος (ΠΕ)

Μανέττας Ιωσήφ* (ΔΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Άγ. Δημήτριος στα Μυκονιάτικα

Άγ. Δημήτριος στα Μυκονιάτικα

Μ. Μαυρογένους 8,
135 61 Άγ. Ανάργυροι
Τηλ.: 210.8329.579

Εφημέριοι

Βαϊλάκης Βασίλειος (ΠΕ)

Σταθόπουλος Ευάγγελος (ΠΕ)

Σχίζας Γεώργιος (ΠΕ)

Πετρίδης Ιώάννης (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Άγ. Ανάργυροι Αττικής

 Άγ. Ανάργυροι Αττικής

πλ.Αγίων Αναργύρων,
135 61  Άγ. Ανάργυροι
Τηλ.: 210.2611.689

Εφημέριοι

Γιαννακίδης Νικόλαος (ΔΕ)

Χρυσόπουλος Χρυσόστομος (ΠΕ)

Τάσκα Νικόλαος (ΠΕ)

Τζειρανάκης Ιωάννης /Διακ.

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Άγ. Ακίνδυνοι Δήμου Αγ. Αναργύρων

 Άγ. Ακίνδυνοι Δήμου Αγ. Αναργύρων

Ν. Πλαστήρα &  Αγ. Ακινδύνων 2,
135 61  Άγ. Ανάργυροι
Τηλ.: 210.2610.011
FAX: 210.2617.840

Εφημέριοι

Μαλούφ Ἀντώνιος (ΠΕ)

Κουτσογιάννης Βασίλειος* (ΔΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)