Ι´ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αγ. Ζώνη Κυψέλης

 Αγ. Ζώνη Κυψέλης

Αγ. Ζώνης 27,
112 56 Αθήνα
Τηλ.: 210.8674.250

Εφημέριοι

Ηλιόπουλος Άνθιμος (ΠΕ)

Νιράκης Εμμανουήλ (ΠΕ)

Πλατής Δημήτριος (ΠΕ)

Στάμος Χαράλαμπος (ΠΕ)

Μοράρου Συμεών*

Παπασαράντης Ιγνάτιος* (ΔΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Άγ. Γεώργιος Κυψέλης

 Άγ. Γεώργιος Κυψέλης

Πλατεία Αγίου Γεωργίου,
113 61 Αθήνα
Τηλ.: 210.8212.667 Φαξ: 210.8221.766

Εφημέριοι

Νικολάκης Φιλόθεος (ΠΕ)

Χαβάτζας Παναγιώτης (ΠΕ)

Φακιώλας Γεράσιμος (ΠΕ)

Χομπιτάκης Νικόλαος (ΤΕ)

Μάστορας Παχώμιος *, Διάκ. (ΔΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)